اقدام به خرید

علاقمندان جهت تهيه كتب پژوهشكده بيمه مي توانند به شرکت نو اندیشان مهرگان مراجعه و يا از طريق ارسال پستي اقدام به خريد نمايند.

صدای مشتری : 37777141-031 

E-mail:  Bookshop@inom.ir

دانلود لیست کتب پژوهشکده بیمه

 

مدیریت محتوا
 

رديف

نام كتاب

مؤلف/مترجم

قيمت (ريال)

1

ابعاد محاسبه گري بيمه عمر

دكتر عليرضا دقيقي اصلي ولي اله نظمي شرامين

150،000

2

اخلاق حرفه اي بيمه براي دنياي اخلاقي تر

دكتر نادر مظلومي-محمد صادق زارع-ريحانه عظيمي

150،000

3

ارزيابي ريسك بيماري ها در بيمه هاي زندگي (1)

دكتر محمد رضا خوشاوي

60،000

4

ارزيابي ريسك بيماري ها در بيمه هاي زندگي (2)

دكتر محمد رضا خوشاوي

113،000

5

ارزيابي ريسك بيماري ها در بيمه هاي زندگي (3)

دكتر محمد رضا خوشاوي

154،000

6

ارزيابي ريسك بيماري ها در بيمه هاي زندگي (4)

دكتر محمد رضا خوشاوي

116،000

7

آشنايي با صنعت بيمه

حسن رضا عباسيان فر

18،000

8

اصول بنيادي بيمه

دكترابراهيم عباسي

موجود نيست

9

اصول بيمه (1)- قوانين و مقررات بيمه اي

دكتر غدير مهدوي

142،000

10

اصول بيمه (2)- بيمه های اموال و مسئوليت

دكتر آتوسا گودرزي

موجود نيست

11

 اصول بيمه (3)- فرايند صدور بيمه نامه 

دكتر آتوسا گودرزي دكتر رضا افقي

105،000

12

اصول بيمه (4)- شيوه بررسي ادعاي خسارت بيمه اي

مترجم:دكتر رضا افقي

72،000

13

اصول بيمه (5)- بيمه هاي اتومبيل

دكتر رضا افقي

95،000

14

اصول بيمه (6)- انواع پوشش هاي بيمه اي منازل مسكوني

دكتر آتوسا گودرزي-دكتر غدير مهدوي

115،000

15

اصول بيمه (8)- بسته بيمه هاي تجاري

آرزو علايي و دكتر آتوسا گودرزي

78،000

16

اصول ده گانه مديريت ريسك

محمود سبزي- حسين رستمي

83،000

17

اصول ودستورالعمل كلي بازديد اوليه بازديد ايمني-چاپ دوم

علي اكبر پارسا

185،000

18

اقتصاد بيمه اموال و مسئوليت

دكتررضاافقي-اميريوسفيان پور

180،000

19

اقتصاد خرد بيمه

دکتر علی سوری

50،000

20

بازاريابي بيمه

پری ميرزايی

55:000

21

بازرسي در محل و خارج از محل

رحيم مصدق-علي جعفري

18،000

22

بررسي واسطه گري بيمه اي

عذرا دادرس جوان

21،000

23

برنامه ريزي بازنشستگي"برنامه آزادسازی مالی"

محمود سبزي معصومه مختاري

85،000

24

بيمه اتكايي

ترجمه هادي دستباز

14،000

25

بيمه اعتباري تجاري

محمد رضا فرض اللهي-حميد تقي لو

17،000

26

بيمه براي قشر هاي كم درآمد

دكتر جواد فرشباف ماهريان

10،000

27

بيمه عمر در آسيا : چشم انداز ده سال آينده

دكتر سعيد صحت - مريم زرندي

113،000

28

بيمه هاي اشخاص

سيد محمد حسيني پور

18،000

29

بيمه هاي مهندسي

هادي و کسري دست باز

70،000

30

بيمه و برق

پوريا احمد نجم آبادي

59،000

31

بيمه های عمر و ساير بيمه های اشخاص

دكتر جانعلي محمود صالحي

موجود نيست

32

پرسش و پاسخ جامع بيمه اي "کتاب اول" - جلد اول -چاپ چهارم

آيت كريمي

280،000

33

پرسش و پاسخ جامع بيمه اي "كتاب اول" جلد دوم-چاپ چهارم

آيت كريمي

290،000

34

پرسش و پاسخ جامع بيمه اي" كتاب دوم "– جلد اول

آيت كريمي

175،000

35

پرسش و پاسخ جامع بيمه اي "کتاب دوم" - جلد دوم

آيت كريمي

90،000

36

تئوري سود و احتمالات زندگي و كاربردهاي آن در مستمري ها

دكتر غدير مهدوي حجت شفيعي ديزج مهرنوش ريسمانكارزاده

135،000

37

تحليل اقتصادي خدمات درمان(2)- ارزیابی اقتصادی  در بخش خدمات درمان

مسلم بمان پور گراشي

115،000

38

تحليل اقتصادي خدمات درمان(1)- بازارهاي خدمات درمان

مسلم بمان پور گراشي

125،000

39

چكيده مقالات و پژوهش هاي بيمه اي سال 1389

پژوهشكده بيمه

58،000

40

حاكميت شركتي بخش بيمه و مديريت ريسك

رامين رشيدي - نرگس مهدي پور

21،000

41

حسابداري تعهدي بيمه

مرتضي حسني عقدا - وينا ترجمان

19،000

42

حسابداري شركتهاي بيمه

سيد محمد آسوده

30،000

43

حسابداری بيمه های اتکايي

خسرو صبری دشتی

60،000

44

حسابداری شرکتهای بيمه

معصوم ضميری- فرامرز روحانی

110،000

45

حقوق بيمه اشخاص (حوادث و درمان)

رحيم هادي پور

78،000

46

حقوق بيمه هوايي

رحیمه ماحوزی

65،000

47

حمايت از مصرف كننده بيمه

نسرين شرافت

14،000

48

حمايت هاي دولتي از بيمه هاي كشاورزي

محمود سبزي معصومه مختاري   طيبه سبزي

175،000

49

دانشنامه بيمه   جلد اول(آ-ث)

پژوهشكده بيمه

350،000

50

دانشنامه بيمه   جلد دوم(ج-ی)

پژوهشكده بيمه

350،000

51

دعاوي خسارت بيمه صدمات شخصي در تصادفات خودرو(نحوه محاسبه و تعيين خسارت)

شهرام امين زاده

75،000

52

روان شناسي ريسك

رضا وفايي يگانه مريم آقانصيري

47،000

53

روش هاي آمار و احتمال در علوم اكچوئري

جعفر خضري خالد حسيني

185،000

54

روش هاي قيمت گذاري مبتني بر بازار در بيمه هاي عمر و بازنشستگي

امير ملكي نژاد

230،000

55

رياضيات مالي و اكچوئري

جعفر خضري محمد دنان عليرضا دفتري

145،000

56

ريسك و جامعه

صالح كاشاني محمدي

150،000

57

ريسك و ورشكستگي در بيمه

محمد كريمي خرمي- سعيد قاسم خاني

120،000

58

رياضيات بيمه عمر

دكتر غدير مهدوي

70،000

59

ساختارهاي دارايي براي بيمه گران

ثريا چرخچي

16،000

60

شرايط زمين و عدم قطعيت آن : رويكرد مديريت ريسك

دكتر حسين صادقي- مهدي فتحي

90،000

61

شرح قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

احمد فرهاني رضا خاني گياشي

205،000

62

شناخت پديده بيمه بانك در دنيا و ابعاد مختلف آن

دكتر علي حسن زاده دكتر كامبيز پيكارجو

118،000

63

طرح هاي تجاري بيمه خرد

آرزو بيگلري

16،000

64

فرهنگ تخصصي واژگان بيمه

دكتر كامبيز پيكارجو-  ليلا حسين زاده

175،000

65

کتاب ريسک

خسرو صبری دشتی

50،000

66

كتاب علمي- كاربردي بيمه آتش سوزي(بازاريابي- بيمه نامه - خسارت)

علي اكبر پارسا

215،000

67

مباني رياضيات اكچوئرال جلد اول

دكتر مير مهدي سيد اصفهاني

128،000

68

مباني رياضيات اكچوئرال جلد دوم

دكتر مير مهدي سيد اصفهاني

120،000

69

مباني علمي و نظري بيمه‌هاي اموال

آيت كريمي

24،000

70

مباني مديريت ريسك و نظارت بر توانگري مالي در شركتهاي بيمه

دكتر بهنام شهريار

255،000

71

مباني مطالعات اكچوئرال

دكتر غدير مهدوي- كيوان اسمعيلي

58،000

72

مباني نرخ گذاري(آماده سازي داده ها)- جلد اول

محسن قره خاني- فاطمه نصيري- ريحانه عظيمي سجادي- حميد رضا نورعليزاده- محمد صادق زارع

100،000

73

مباني نرخ گذاري(مباني پيشرفته و ضمائم )- جلد سوم

محسن قره خاني-فاطمه نصيري-ريحانه عظيمي سجادي-حميد رضا نورعليزاده-محمد صادق زارع

125،000

74

مباني نرخ گذاري(محاسبات نرخ گذاري)- جلد دوم

محسن قره خاني- فاطمه نصيري- ريحانه عظيمي سجادي-حميد رضا نورعليزاده- محمد صادق زارع

110،000

75

مباني نظري و عملي بيمه

دكترعبدالناصرهمتي- دكترعلي‌دهقاني

75،000

76

مجموعه قراردادها و بيمه نامه هاي بازرگاني

محمد رضا تقوايي منصور ده نمكي

195،000

77

مجموعه مقالات هجدهمين همايش ملي و چهارمين همايش بين المللي بيمه و توسعه

پژوهشكده بيمه

56،000

78

مجموعه مقالات همايش ملي ارزيابي اكچوئري در صندوق هاي بازنشستگي ايران

مؤسسه آموزشي عالي بيمه اكو

150،000

79

مجموعه مقررات اداري و استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران

مجتبي نادري

40،000

80

مدل هاي اكچوئري(جلد اول)

دكتر مير مهدي سيد اصفهاني با همكاري سميه نماينده

52،000

81

مدل هاي اكچوئري( جلد دوم)

دكتر مير مهدي سيد اصفهاني- سميه نماينده

82،000

82

مدل هاي اكچوئري( جلدسوم)

دكتر مير مهدي سيد اصفهاني- سميه نماينده

76،000

83

مديريت در شركت هاي بيمه ، هست ها و بايد ها

رضا اكبر زاده

80،000

84

معرفي بيمه اتكايي

نوشين تقي ختايي

19،000

85

مقالات نوزدهمين همايش ملي و پنجمين همايش بين المللي بيمه و توسعه

پژوهشكده بيمه

150،000

86

مقدمه اي بر بيمه هاي مهندسي

مصطفي نوري

30،000

87

مقررات مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه

نیما مؤمنی‌زاده - کریستین جانفزا-  منصور تفنگدار - صادق گنج‌خانلو

60،000

88

نظارت مبتني بر ريسك

علي شكري

10،000

89

نقش اكچوئر در بيمه

مهدي نمن الحسيني

18،000

90

نقش انجمن صنعت بيمه

نادره شريعتمداري- هستي تبريزي

22،000

91

نقش پذيرشگر بيمه در عمليات بيمه اي

غلامعلي ثبات

24،000

92

هيچ چيز ناممكن نيست-چاپ دوم

دكتر غدير مهدوي-  الهام محمدي زرين- مهندس مهدي فتح الهي

موجود نيست

93

رياضيات مالي (راهنماي علمي اكچوئرها و فعالان حرفه هاي تجاري)

دكتر محمد جلوداري ممقاني-تقي قديري - عادل قنبرپور

300،000

94

رياضيات اكچوئري براي ريسك هاي احتمالي عمر

سعيد قاسم خاني - هادي قرباني

360،000

95

حل مسائل كتاب تئوري بهره و احتمالات مرگ و مير

دكتررضاافقي-فاطمه عطاطلب

182،000

96

راهنماي بيمه هاي اتكايي

دكتر مهدي رياحي فر

91،000

97

مديريت عمليات بيمه

دكتر نادر مظلومي-آزاده حسن تهراني نژاد

250،000

98

مدل هاي خطي تعميم يافته براي داده هاي بيمه اي

جواد كابوسي

192،000

99

بيمه سلامت انفرادي

دكتر عليرضا دقيقي اصلي ولي اله نظمي شرامين

225،000

100

حسابداري شركتهاي بيمه - جلد اول

دكتر لطيف حنيفه زاده

315،000

101

حسابداري شركتهاي بيمه - جلد دوم

دكتر لطيف حنيفه زاده

380،000

102

روانشناسي ريسك

پروانه فخيم قاسم زاده - مهتاب صالحي

285،000

103

مباني تحليل ريسك[با نگرش تصميم سازي و دانش محور]

محمد عاملي - حميدرضا علي محمدي

175،000

104

روش هاي جايگزين انتقال ريسك

محمد حسن هادي اصل سراي

240،000

105

نرخنامه مشورتي بيمه هاي بازرگاني سال 1393(جلد اول:بيمه هاي اموال و مسئوليت)

پژوهشكده بيمه

118،000

106

نرخنامه مشورتي بيمه هاي بازرگاني سال 1393(جلددوم:بيمه هاي اشخاص)

پژوهشكده بيمه

148،000

107

بيمه هاي مهندسي

دكتر علي دهقاني-نادره سميع دارياني-سمانه عزيز نصيري

160،000

108

نياز هاي امروز ، چالش هاي فردا(مديريت ريسك سياسي بين المللي)

مجتبي ملائي - بهمن منتي

216،000

109

جنبه هاي حقوقي بيمه هاي عمر/جلد اول

سيد محمد رضا حسيني

207،000

110

جنبه هاي حقوقي بيمه هاي عمر/جلد دوم

سيد محمد رضا حسيني

195،000

111

جنبه هاي حقوقي بيمه هاي عمر/جلد سوم

سيد محمد رضا حسيني

172،000

112

 مباني بيمه

دكتر شروين غفاري - نازنين جديدي-علي زين ساز

موجود نيست

113

 بيمه ساخت(احداث)/جلد اول

علي اكبر ريسه

240،000

114

 بيمه ساخت(احداث)/جلد دوم

علي اكبر ريسه

280،000

115

برنامه ريزي  بيمه عمر

محمدرضا مهديار اسماعيلي

305،000

116

دانستني هاي بيمه درمان(در جهت ارزيابي خسارت هزينه هاي دندانپزشكي)

دكتر رامش يزداني

105،000

117

مباني فني در مؤسسات بيمه

دكتر غلامحسين جباري

150،000

118

روش هاي محاسباتي هوشمند در صنعت بيمه: نظريه و كاربرد-جلد اول

دكتر محسن قرهخاني-فاطمه نصيري-زينب صامعي-سمانه عزيز نصيري

220،000

119

روش هاي محاسباتي هوشمند در صنعت بيمه: نظريه و كاربرد-جلددوم

دكتر محسن قرهخاني-فاطمه نصيري-زينب صامعي-سمانه عزيز نصيري-مريم ابوالقاسمي

210،000

120

ارزيابان خسارت بيمه اي

حسن رضا عباسيان فر-بهروز بستگاني

46،000

121

مباحث تكميلي در بيمه هاي اشخاص

سيد محمد حسيني پور

16،0000

122

مباني بيمه سنجي بيمه هاي حوادث -جلد اول

دكتر محسن قره خاني-فاطمه نصيري

295،000

123

مباني بيمه سنجي بيمه هاي حوادث-جلددوم

دكتر محسن قره خاني-فاطمه نصيري

205،000

124

بيمه هاي مهندسي از تئوري تا عمل-جلد اول

سيد كاظم ملكوتي-مهندس وحيد باقري تجريشي

260،000

125

بيمه هاي مهندسي از تئوري تا عمل-جلد دوم

سيد كاظم ملكوتي-مهندس وحيد باقري تجريشي

290،000

126

نظريه مخاطره اكچوئرال مدرن با استفاده از R

دكتررحيم محمودوند-دكتر فرهاد شكوهي - فاطمه سادات آل حسيني

345،000

127

كاربردهاي مدل سازي رگرسيوني در علوم اكچوئري و مالي-جلد اول

دكتر رضا افقي-رضا حاجي پور فرسنگي

250،000

128

كاربردهاي مدل سازي رگرسيوني در علوم اكچوئري و مالي-جلد دوم

دكتر رضا افقي-رضا حاجي پور فرسنگي

270،000

129

اصول بيمه و مديريت ريسك(2)-بيمه هاي زندگي و درمان و مزاياي بازنشستگي

دكتر غدير مهدوي-مجتبي عابد

270،000

130

اصول بيمه و مديريت ريسك(3)-بيمه هاي اموال و مسئوليت

دكتر غدير مهدوي-مجتبي عابد

280،000

131

مديريت ريسك و بيمه باغباني

خسرو غريبي

170،000

132

اصول، مقررات و رشته هاي بيمه جلد اول و دوم

پژوهشكده بيمه

615،000

133

ماهيت و كاربرد بيمه اتكايي

اردشير احدي

70،000

134

مديريت ريسك

دكتر يونس مظلومي - ناديا حسينعلي زاده شلماني

240،000

135

اصول بنيادي بيمه - جلد دوم

دكتر ابراهيم عباسي

210،000

136

بيمه هاي مسئوليت

دكترعلي دهقاني-سمانه عزيز نصيري-نادره سميع دارياني-دكتر عليرضا دقيقي اصلي

170،000

137

حسابداري ذخاير و اندوخته هاي مؤسسات بيمه در ايران

فرامرز روحاني

110،000

138

اصول و كليات بيمه هاي اشخاص

هادي دستباز

350،000

139

كليات بيمه

آيت كريمي

300،000

140

بيمه هاي اشخاص – چاپ پنجم

سيد محمد حسيني پور

180،000

141

بيمه هاي مهندسي از تئوري تا عمل جلد اول و دوم

سيد كاظم ملكوتي-  مهندس وحيد باقري تجريشي

540،000

 

 
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟