کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 1480   |   تاریخ درج: Monday, April 18, 2016   |   ساعت: 12:03 PM   |   منبع / نویسنده مطلب: مدیر سایت

 

انتشار کتاب نظریه مخاطره اکچوئرال مدرن با استفاده از R


نظریه ریسک یکی از مهمترین بخش های آموزش اکچوئرال میباشد و این موضوع بعنوان یکی از سرفصل هایی است که توسط انجمن اکچوئری امریکا تصویب شده و انجمن اکچوئری های اروپا آن را توصیه کرده است.
به گزارش روابط عمومي پژوهشكده بيمه در کتاب نظریه مخاطره اکچوئرال مدرن با استفاده از R ، در یازده فصل با این نظریه ها آشنا خواهیم شد. فصل های یازده گانه این کتاب شامل عناوین زیر می‌باشد:، نظریه مطلوبیت و بیمه ، مدل ریسک فردی ، مدل های ریسک جمعی ، نظریه ورشکستگی ، اصول حق بیمه و معیارهای ریسک ، سیستم های پاداش – جریمه ، رتبه بندی ریسک ها ، نظریه باورمندی ، مدل های خطی تعمیمی یافته ، فن های IBNR و بررسی بیشتر GLM ها.
کتاب نظریه مخاطره اکچوئرال مدرن با استفاده از R توسط انتشارات پژوهشکده بیمه در 665 صفحه و به قیمت 245000 ریال در زمستان سال 1394 به چاپ رسیده است.

Share نسخه مخصوص چاپ