آغاز دوره جدید از آموزش های بازاریابی بیمه عمر و پس انداز با تعداد محدود و رعایت پروتکل های اجتماعی

واحد نواندیشان مهرگان به عنوان یک مرکز آموزش حرفه ای آماده ی برگزاری دوره های آموزشی مقدماتی تا پیشرفته در رشته های مختلف بیمه ای برای علاقه مندان به کار در صنعت بیمه و همچنین ارائه ی آموزش قوانین مهم و ضروری در بیمه های اتومبیل برای مشتریان و استفاده کنندگان می باشد.