سامانه اعتبار سنجی بیمه گزاران حقیقی و حقوقی ایجاد شد

به گزارش ریسک نیوز،بیمه مرکزی در راستای تکمیل نظارت هوشمند و سامانه سنهاب ، سامانه اعتبار سنجی بیمه گزاران حقیقی و حقوقی و سامانه نمایندگان و کارکنان ممنوع التصدی را پیاده سازی کرد.
گفته می شود ، سامانه اعتبار سنجی بیمه گزاران حقیقی برای شناسائی افراد حقیقی متخلف و برریسک ایجاد شده است .


بر اساس اطلاعات دریافتی ، با پیاده سازی این سامانه ، بیمه گزاری که برای گرفتن خسارات متعدد به شرکتهای بیمه مختلف مراجعه کرده و توسط شرکت بیمه یا دادگاه احراز و شناسایی شده اطلاعاتش در سیستم ثبت می شود به طوریکه سایر شرکتهای بیمه با وارد کردن کد ملی امکان دسترسی به اطلاعات این بیمه گزار را پیدا می کنند ؛در واقع شرکتهای بیمه می توانند اسامی بیمه گزاران متخلف ، مشکوک و پرریسک را در این سامانه ثبت کرده و امکان تسهیم همه شرکتها برای استفاده از این اطلاعات فراهم خواهد بود.


یکی دیگر از قابلیت های این سامانه شناسائی بیمه گزاران پرریسک است بیمه گزارانی که در یک بازه زمانی خسارت متعددی را داشته و جزو بیمه گزاران پر ریسک محسوب می شود.

به گزارش ریسک نیوز ، بیمه مرکزی برای بیمه گزاران حقوقی سامانه دیگری پیاده سازی کرده یا عنوان سامانه ثبت اطلاعات صورتهای مالی بیمه گزاران بزرگ .

در راستای پیاده سازی این سامانه شرکتهای بیمه ملزم به ارایه اطلاعات مالی بیمه گزاران بزرگ و حقوقی خود مانند ایران خودرو و سایپا هستند به طوریکه طبق راهبرد این سامانه میزان بدهی این بیمه گزاران حقوقی باید در این سامانه ثبت شود و قابلیت دسترسی برای همه بیمه گزاران را داشته باشد.


این گزارش می افزاید، سامانه ثبت اطلاعات مالی بیمه گزاران بزرگ در واقع تکمیل کننده سامانه دیگری تحت عنوان استعلام نرخ و شرایط بیمه نامه است به طوریکه اگر به طور مثال ایران خودرو بخواهد نرخ و شرایط بیمه های درمان خود را استعلام کند بیمه مرکزی اطلاعات و بدهی های این بیمه گزار را از طریق سامانه ثبت اطلاعات صورتهای مالی بیمه گزاران حقوقی در اختیار شرکتهای بیمه قرار می دهد و مشخص می شود که چقدر به سایر شرکتها بدهکار است در این صورت تصمیم گیرنده شرکت بیمه خواهد بود که با وجود بدهکاری این بیمه گزار آیا می خواهد در مناقصه شرکت کند و قرار داد جدید با ان منعقد نمایند یا خیر.


سامانه نمایندگان و کارکنان متخلف نیز سامانه دیگری است که از سوی بیمه مرکزی پیاده سازی شده تحت عنوان اسامی اشخاص ممنوع التصدی که اطلاعات نمایندگان و کارکنانی که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات ، متخلف شناخته شدند در این سامانه ثبت می گردد که در صورت مراجعه به این سامانه اسامی و تخلفات آنها قابل دسترسی خواهد بود.