بیمه عمر زمانی

باتوجه به خطرات روزمره كه انسان را تهديد مي‌كند جهت برقراري آرامش خيال و جبران خسارت مالي با بيمه عمر و حوادث مي توانيم زيانهاي اقتصادي ناشي از فقدان سرپرست خانواده را تأمين نماييم.

در اين رابطه با معرفي بيمه نامه هاي عمر و حوادث شما را با مزاياي هر چه بيشتر اين پوشش آشنا مي نمائيم.

بيمه هاي عمر زماني انفرادي:

در بيمه عمر زماني كه حيات شخص بيمه شده در طول مدت معين بيمه مي‎شود تعهد بيمه گر عبارتست از پرداخت سرمايه بيمه به ذينفع بيمه نامه در صورت فوت به هر علت بيمه شده در طول مدت بيمه.

فهرست مطالب