بیمه عمر مانده بدهکار

پوشش بیمه عمر مانده بدهکار

پوشش بيمه عمر مانده بدهكار شامل خطر فوت به هر علت وام گيرندگان مي‎باشد كه در صورت فوت آنان مانده وام در زمان فوت به بيمه گذار پرداخت مي گردد. معمولاً اين پوشش را مؤسسات مالي و اعتباري نظير بانكها و صندوقها جهت وام گيرندگان خود تهيه مي نمايد.

فهرست مطالب