بیمه مسافرین عازم خارج از کشور

بیمه آسیا جهت رفاه حال هموطنانی که قصدعزیمت به خارج ازکشور رادارند بادوشرکت امداد رسان آکسا و مفری قرارداد همکاری دارد. این بیمه نامه با مجموعه ای ازتعهدات متعدد ، امنیت خاطر مسافران عازم به خارج ازکشـور را به ارمغان می آورد.

ازجمله تعهدات این بیمه نامه به موارد ذیل میتوان اشاره نمود: پرداخت هزینه های پزشکی،حمل ونقل پزشکی ، ارجاع پزشکی،پرداخت هزیــــنه فوریت های دندانپزشکی به استثناء پرکردن قطعی وپروتز، بازگرداندن جسد درصورت فوت بیمه شده به کشورمقصد ،کمک های حقوقی ، عیادت ضـروری از ایران وهزینه های تبعی،درخواست کمک برای رفع مشکلات ،بازگرداندن کودکان، ارسال پیامـــهای فوری،مراجعت غیرمنتظره به کشورمحل سکونت ،اعزام دارو،تاخیر حرکت هواپیما، بازیابی چمدانهای مفقود شده ،عدم تحویل چمدانهای کنترل شده ، حواله وجه نقد، فقدان گذرنامه(گواهینامه رانندگی و شناسنامه)بیمه گذاردرخارج ازکشور. بیمه شدگان بدون محدودیت سنی میتوانند جهت سفربه کشورهای مختلف اقدام به اخذ بیمه نامــــه مذکور نمایند.

مدت این بیمه نامه بنا به تقاضای مسافروباتوجه به مدت صدور ویزا از1 الی 92 روز متوالی تعیــــــین میگردد.

بیمه نامه بلندمدت ( 6 ماهه و12 ماهه) بمنظور سفرهای متعدد درمدتهای مذکور مشروط به اینکه هـــر سفر بیش از 92 روز نباشد نیز ارائه میگردد.

تعهدات شرکت های کمک رسان آکساو مفری دراین بیمه نامه جهت هزینه های پزشکی تاسقـــف 50000 یورو درطول مـدت بیمه نامه جهت هرنفر میباشد.درصورت سفربه کشورهای خاورمیانـه ، آفریقایی وترکیه بیمه نامه باتعهدات 10000 یورو وحق بیمه کمتر ارائه میگردد.

تخفیف حق بیمه : درصورتیکه بیمه شدگان طی یک گروه و با مدت و مقصدسفر یکسان نسبت به اخذ پوشش بیمه ای اقدام نمایند، می تــوان تخفیف های گروهی ذیل را اعمال نمود:

10- 20 نفر= 5%             21- 50 نفر = 10%               51 – 100 نفر = 15%               101 نفر به بالا= 20%

مراحل و مدارك موردنياز صدور بيمه نامه:

  • تكميل فرم پيشنهاد كه شامل اطلاعات گذرنامه اي متقاضي مي‎باشد.
  • ارايه گذرنامه يا تصوير آن جهت صدور بيمه نامه.
  • حق بيمه كه بصورت نقدي دريافت مي گردد.

جدول تعهدات و پوششهای شرکت کمک رسان آکسا:

در این بیمه نامه جهت هزینه های پزشکی تا سقف 50.000 یـورو درطول مدت بیمه نامه جهت هر نفر میباشد.
هموطنان با هرسنی میتوانند جهت سفر به کشورهای مختلف اقدام به اخذ بیمه نامه مذکور نماید.

LIMITS IN EUR
سقف تعهدات به یورو
 COVERAGES
پوششها 
 
50.000 Deductible 25
50.000 – فرانشیز 25
PAYMENT OF MEDICAL EXPENSES 
پرداخت هزینه های پزشکی
1
Payable 
قابل پرداخت
MEDICAL TRANSPORTATION 
حمل و نقل پزشکی
2
Payable 
قابل پرداخت
MEDICAL REFERRAL 
ارجاع پزشکی
3
200 – NO Deductible 200
بدون فرانشیز
PAYMENT OF EMERGENCY DENTAL EXPENSES 
پرداخت هزینه فوریتهای دندانپزشکی
4
Payable 
قابل پرداخت
REPATRIATION IN CASE OF DEATH 
بازگرداندن جسد درصورت فوت بیمه شده
5
1500
1500
LEGAL ASSISTANCE 
کمک های حقوقی
6
900
900
EMERGENCY VISIT FROM IRAN & ACCOMMODATION EXPENSES 
عیادت ضروری از ایران وهزینه های تابعه
7
Payable 
قابل پرداخت
ENQUIRY IN CASE OF A PROBLEM 
درخواست کمک برای رفع مشکلات
8
Payable 
قابل پرداخت
RETURN OF CHILD(REN) LEFT UNATTENDED 
 بازگرداندن کودکان
9
Payable 
قابل پرداخت
TRANSMISSION OF URGENT MESSAGES
 ارسال پیامهای ضروری
10
Payable 
قابل پرداخت
UNEXPECTED RETURN TO COUNTRY OF RESIDENCE 
مراجعتهای غیر منتظره به کشور محل سکونت
11
Payable 
قابل پرداخت
DISPATCH OF MEDICINES 
اعزام دارو
12
Payable 
قابل پرداخت
RETRIEVAL OF LUGGAGE 
بازیابی چمدان های مفقود شده
13
250
250
LUGGAGE DELAY 
تاخیر در تحویل چمدان
14
800
800
LOSS OF REGISTERED LUGGAGE 
عدم تحویل چمدان های کنترل شده
15
150
150
DELAYED FLIGHT DEPARTURE 
تاخیر در حرکت هواپیما
16

جدول تعهدات و پوششهای شرکت کمک رسان مفری:

LIMITS IN EUR
سقف تعهدات به یورو
 COVERAGES
پوششها 
 
50.000 Deductible 25 50.000
فرانشیز 25
MEDICAL EXPENSES & HOSPITALIZATION ABROAD 
هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور
1
Unlimited 
بدون سقف
TRANSPORT OR REPATRIATION IN CASE OF ILLNESS OR ACCIDENT 
جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه
2
400 Deductible 25 400
 فرانشیز 25
EMERGENCY DENTAL CARE 
پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی
3
Unlimited 
بدون سقف
REPATRIATION OF FAMILY MEMBER TRAVELLING WITH THE INSURED 
بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور
4
Unlimited
 بدون سقف
REPATRIATION OF MORTAL REMAINS 
بازگرداندن جسد متوفی
5
850
850
TRAVEL OF ONE IMMEDIATE FAMILY MEMBER 
سفر اضطراری یکی از اعضاء بلافصل خانواده
6
Unlimited 
بدون سقف
EMERGENCY RETURN HOME FOLLOWING DEATH OF A CLOSE FAMILY MEMBER 
بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده
7
Unlimited 
بدون سقف
DELIVERY OF MEDICINES 
تحویل دارو
8
Unlimited 
بدون سقف
RELAY OF URGENT MESSAGES AND MEDICAL REFERAL 
ارسال پیام ها اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری
9
850
850
ADVANCE OF BAIL BOND 
حواله تضمینی وجوه نقد
10
850
850
ADVANCE OF FUNDS 
حواله وجه نقد
11
1500
1500
LEGAL DEFENSE 
معاضدت حقوقی
12
200
200
LOSSOF PASSPORT, DRIVING LICENSE, NATIONAL IDENTITY CARD ABROAD 
فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور
13
200
200
COMPENSATION FOR IN-FLIGHT LOSS OF CHECKED – IN BAGGAGE 
جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما
14
100
100
COMPENSATION FOR DELAY IN THE ARRIVAL OF LUGGAGE 
جبران خسارت تاخیر ورود بار همراه مسافر
15
Unlimited 
بدون سقف
LOCATION AND FORWARDING OF BAGGAGE AND PERSONAL EFFECTS 
یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی
16
180
180
DELAYED DEPARTURE 
تاخیر در حرکت هواپیما (وسیله نقلیه)
17

فهرست مطالب