بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

طرح ویژه ی بیمه ی مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان با 70 درصد تخفیف 

حرفه‌های مرتبط با پزشکی از آنجا که مستقیماً با جان و مال افراد سر و کار دارند از پرریسک‌ترین مشاغل هستند که علاوه بر فشار کاری، استرس روحی و روانی زیادی را متحمل فعالان این قشر می‌کند. علاوه بر این خطرات ناشی از اشتباه فردی ممکن است خساراتی جبران‌ناپذیر را منجر شود. بیمه مسئولیت می‌تواند عامل مهمی در افزایش امنیت خاطر و جبران خسارات داشته باشد.


بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان یکی از انواع بیمه‌نامه‌های مسئولیت مدنی است. این بیمه نامه برای جبران خسارات جسمانی و یا روانی‌ست که در اثر قصور و یا غفلت پزشک و یا پیراپزشک به بیمار وارد می‌شود. مواردی همچون خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور در انجام معالجه، جراحی، تجویز نسخه و داروی غلط از پوشش‌های این بیمه‌نامه هستند. حتی اگر درمان بیمار با رضایت کامل فرد و یا ولی قانونی وی انجام گیرد، بیمه نامه مسئولیت پزشکان، مسئولیت پزشک را در زمان خسارت بر عهده خواهد گرفت.

شرکت نواندیشان مهرگان نماینده ی حقوقی برتر بیمه آسیا تنها شرکت طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی می باشد که در صدور این بیمه ها تا 70 درصد تخفیف لحاظ می کند .


خسارت‌های تحت پوشش بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

غرامت نقص عضو: درصورتی‌که بیمار در اثر غفلت و یا قصور پزشک یا پیراپزشک دچار نقص عضو شود، بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان دیه بیمار را پرداخت می‌کند.
غرامت فوت: اگر بیمار در اثر غفلت و یا قصور پزشک یا پیراپزشک فوت نماید، شرکت بیمه غرامت فوت را، که معادل مبلغ دیه مصوب است، به وراث بیمار پرداخت می‌نماید.

نکات مهم بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان:

درصورتی‌که معالجه و یا اعمال جراحی در مدت اعتبار بیمه‌نامه صورت گرفته باشد، بیماران و ذو‌الحقوق آن‌ها  حداکثر به مدت ۴ سال از تاریخ انقضای بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان قادر به انجام دعوا علیه پزشک و پیراپزشک مقصر می‌باشند و کلیه دعواها  در این مدت تحت پوشش این بیمه‌نامه است. (در صورت توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار این مدت تا ۶ سال قابل افزایش است)

در بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان تعهد بیمه‌گر برای جبران ضرر و زیان مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گذار بر اساس حداکثر سقف مندرج در بیمه‌نامه است.

به دلیل ارتباط مستقیم بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان با قوانین جاری کشور (خصوصاً قانون دیات) حدود پوشش بیمه‌ای بیمه‌نامه باید متناسب با قوانین مربوطه باشد.

علاوه بر پرداخت دیه به زیان‌دیده، بیمه‌گر متعهد به پرداخت هزینه دادرسی تا سقف تعهد مندرج در بیمه‌نامه برای هر بیمار نیز است. درصورتی‌که پزشک و یا پیراپزشک از طریق مراجع قانونی به پرداخت دیه محکوم شود. تعهد بیمه‌گر محدود به پرداخت معادل ریالی ارزان‌ترین نوع دیه از انواع اجراشده آن در قانون دیات است.

پوشش بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان فقط در محدوده جغرافیایی ایران است و در خارج از آن پوششی ندارد.
دستیاران پزشک، پرستاران و… که به دستور پزشک اقدام به مداوای بیماران می‌کنند، تحت پوشش بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان قرار می‌گیرند.

مدت اعتبار بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان یک سال است و پس از آن در صورت توافق طرفین قابل تمدید است.
درصورتی‌که پزشک یا پیراپزشک قصد استفاده از بیمه کوتاه‌مدت داشته باشد می‌تواند بر اساس نرخ حق بیمه کوتاه‌مدت ارائه‌شده توسط شرکت‌های بیمه آن را خریداری کند.

فهرست مطالب