اطلاعات تماس باما

تلفن گویا : 59730441- 031

فکس : 37774024- 031
پست های الکترونیک : Info@inom.ir

ارتباط با مدیر عامل:

ایمیل :Safaei@inom.ir
شماره تماس: 09131138916

ارتباط با واحد خدمات مشتریان(CRM):

شماره تماس: 37766599-031

اطلاعات تماس دفاتر

شعبه مرکزی: اصفهان – بلوار وحید، چهار راه خاقانی

تلفن تماس :  21- 37774020-031

تهران – خیابان انقلاب، خیابان رامسر، پلاک 1، مجتمع رامسر

تلفن تماس : 88318054-021

اصفهان –  خیابان احمد آباد، سه راه گلزار، روبه روی بانک ملت
تلفن تماس : 32292500-031

اصفهان – دانشگاه اصفهان 
تلفن تماس : 36700522 -031 و 36700542-031

شرکت تعاونی ذوب آهن
تلفن تماس : 37759035-031     

شرکت تعاونی مخابرات
تلفن تماس : 32666566-031

ساعت کاری سازمان

کلیه شعب

شنبه تا چهارشنبه:  8 صبح الی 15:30بعدازظهر
پنجشنبه :  8 صبح الی 13 بعدازظهر

شعبه صدور بیمه نامه های اتومبیل:

ایام هفته به جزء روز پنجشنبه
8 صبح الی 18:30
شماره تماس: 37777141

فرم تماس با ما

"(ضروری)" indicates required fields