خدمات آموزشی

در سالهای اخیر تغییرات شتابان در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی و بین المللی و به ویژه تکنولوژی؛ نیاز به چالاکی و انعطاف پذیری را روز افزون نموده است و در این مسیر عارضه ها و مشکلات بسیاری را پیش روی سازمانها و بنگاههای اقتصادی کشور قرار داده است.

در این رهگذار بیمه گذاران به دلیل عدم آگاهی از قوانین بیمه ، حقوق بیمه ای خود را از دست می دهند ، شرکت نواندیشان مهرگان با اخذ مدرک کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه ای از قوه قضائیه و ایجاد بستری پویا و گسترده خدمات مشاوره ای خود را هم در زمان صدور بیمه نامه و هم در مواقع بروز  خسارت و یا اخذ خسارت بصورت تمام وقت به بیمه گذاران ارجمند ارائه می نمایند .

طراحی و پیاده سازی سامانه های هوشمند  و جمع آوری و ارایه گنجینه ای از دانش تخصصی در راستای بالا بردن سطح آگاهی افراد از حقوق بیمه ای خود  از جمله مهمترین اقدامات شرکت در این زمینه  می باشد .

پوشش ریسکها و جبران خسارتها و همچنین ارائه خدمات مشاوره در زمینه  مدیریت ریسک و ایمنی ( شناخت ، ارزیابی ،کنترل ، تجزیه ، تحلیل ، تفکیک و تأمین مالی  ریسک ) جهت اخذ صحیح ترین بیمه نامه ها در راستای تامین و گسترش حداکثر پوشش بیمه ای همراه با کاهش هزینه های بیمه گذار می باشد.

خدمات آنلاین بیمه نامه