شرکت نواندیشان مهرگان، اولین شرکت پرداخت کننده خسارت سیار اتومبیل

  • صدور آنلاین بیمه نامه
  • پرداخت الکترونیکی خسارت
  • انتقال تخفیف بیمه نامه های شخص ثالث به خودروی جدید
  • اعمال تخفیف سایر شرکت های بیمه ای
  • عضویت در جامعه بزرگ بیمه گذاران شرکت جهت ارائه خدمات ویژه در آینده
  • ارائه خدمات در محل بیمه گذار
  • کارشناسی و پرداخت خسارت در محل ( ارتباط با کارشناس خسارت اتومبیل: 09137363115)

خدمات آنلاین بیمه نامه