خدمات مشاوره ای

شرکت نواندیشان مهرگان با درک اهمیت و جایگاه آموزش در توسعه پایدار ، به منظور رشد و ارتقاء فرهنگ بیمه یکی از ارکان فعالیت های خود را ارائه خدمات آموزشی قرار داده است .

باز تعریف شرکت نواندیشان مهرگان به عنوان مجرائی جهت انتقال تجربیات حاصل از فعالیتهای مشاوره ای، دستاوردهای علمی و مفاهیم عملی صنعت بیمه به مدیران و پرسنل واحدهای تجاری نشانگر این موضوع می باشد .

با اعتقاد بر اینکه ارتقاء سطح آگاهی بیمه گذاران کمک مؤثری است در انتخاب بهینه شرکت بیمه گر و استفاده بهتر و دریافت حقوق کامل خود از خریدهای بیمه نامه ، طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی در جایگاه اول اولویت های شرکت نواندیشان مهرگان قرار گرفته است .

در این راستا برگزاری کارگاههای آموزشی برای بیمه گذاران در رده های مختلف اولین قدم شرکت نواندیشان مهرگان بوده است . 

  • مباحث عمومی بیمه 
  • مباحث تخصصی
  • مباحث تخصصی بیمه 
  • مدیریت ریسک 

خدمات آنلاین بیمه نامه