تاریخچه شرکت

1382
 • تاسیس شرکت نواندیشان مهرگان با مشارکت جمعی از نمایندگان حقیقی برتر بیمه آسیا 
1383
 • اخذ مجوز پرداخت خسارت اتومبیل 
1384
 • شروع فعالیت  بخش مشاوره
1385
 • شروع فعالیت  بخش پرداخت خسارت سیار
1386
 • توسعه ساختاری شرکت
1387
 • اخذ عنوان نماینده حقیقی درجه 1 از بیمه آسیا
1389
 • گسترش بخش پرداخت خسارت سیار با افزایش خودروهای پرداخت خسارت
 • برگزاری کلاس های آموزشی بیمه به صورت رایگان برای شرکتها و سازمان ها
1390
 • شروع فعالیت  واحد تخصصی درمان
 • شروع فعالیت  بخش پرداخت الکترونیک خسارت در زمینه درمان و اتومبیل با طراحی کارت الکترونیک
 • شروع فعالیت  بخش کارشناس رسمی دادگستری
 • افتتاح سه شعبه در شهر اصفهان و یک شعبه در شهر تهران

فهرست مطالب

آخرین اخبار و رویدادهای مهم