سامانه ثبت نظرات، پیشنهادات و انتقادات

شرکت نواندیشان مهرگان از کلیه صاحب نظران، فعالان صنعت بیمه، نمایندگان حقیقی، حقوقی بیمه های مختلف و همچنین مراجعین محترم دعوت به عمل می آورد تا پیشنهادات خود رادر سامانه جامع نظرات،پیشنهاد و انتقادات این شرکت ثبت نمایند.

همچنین در این ارتباط شماره تلفن ندای مشتری (تماس با کارشناس ارتباط با مشتریان) پذیرای نقطه نظرات شما مراجعین محترم میباشد: 37777141-031

"(ضروری)" indicates required fields