پیوستن به نواندیشان مهرگان

جهت نواندیشی و بازآفرینی صنعت بیمه درتلاش هستیم با افراد با انگیزه و نخبه همکاری نماییم. در صورت تمایل به همکاری  فرم زیر را تکمیل و به ایمیلjob@inom.ir ارسال نمایید.